Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Dokumenty / Koncesje

Koncesje

KONCESJE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGETYCZNYCH

Zapraszając Państwa do współpracy z Edison Next Poland sp. z o.o. informujemy, że nasza firma posiada wymagane prawem koncesje energetyczne wydane przez Urząd Regulacji Energetyki, umożliwiające nam współpracę z obecnymi i przyszłymi Partnerami w zakresie działalności energetycznej. Nasze usługi i produkty wykonujemy zgodnie z wdrożonymi Systemami Zarządzania: Środowiskowego (wg Normy ISO 14001), Jakością (wg Normy ISO 9001) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg PN-N-18001), które zostały certyfikowane przez TÜV NORD.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Koncesja na obrót energią elektryczną

Koncesja na wytwarzanie ciepła

Koncesja na obrót ciepłem

Dokumenty / Taryfy

DYSTRYBUCJA

GAZ ZIEMNY

Taryfa dla usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego – zmiana od 01.03.2024 r.

Taryfa dla usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 01.11.2023 r.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Taryfa dla energii elektrycznej – obowiązuje od 01.04.2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej – zmiana od 01.07.2022 r.

Taryfa dla energii elektrycznej – zmiana od 15.02.2023 r.

CIEPŁO

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 01.01.2022 r.

Taryfa dla ciepła – zmiana od 01.07.2022 r.

Taryfa dla ciepła – zmiana od 17.10.2022 r.

Taryfa dla ciepła – zmiana od 25.11.2022 r.

Taryfa dla ciepła - obowiązuje od 01.04.2023 r.

Taryfa dla ciepła - obowiązuje od 01.07.2024 r.

REKOMPENSATA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

Maksymalne ceny dostawy ciepła - od 01.03.2023r.

Maksymalne ceny dostawy ciepła - od 01.07.2024r.

Rekompensata dla odbiorców ciepła

Oświadczenie odbiorcy ciepła – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MKiŚ

Oświadczenie odbiorcy ciepła – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ

OBRÓT

GAZ ZIEMNY

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym – obowiązuje od 1 października 2022 r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym – obowiązuje od 1 kwietnia 2023r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym – obowiązuje od 1 lipca 2023r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym – obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną – obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną – obowiązuje od 1 kwietnia 2023r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną – obowiązuje od 1 lipca 2023r.

Zmiana Taryfy Edison Next Poland sp. z o.o. w zakresie obrotu energią elektryczną – obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

SPRZEDAWCA REZERWOWY

Lista sprzedawców rezerwowych gazu ziemnego wysokometanowego

Lista sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej – obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 1 września 2021 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej – obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o.dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 1 października 2022 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej – obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

Taryfa Edison Next Poland sp. z o.o. dla sprzedaży rezerwowej gazu ziemnego wysokometanowego – obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

SPRZEDAWCA Z URZĘDU

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Edison Next Poland sp. z o.o. jest:

  • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2 (obszar eksploatacji: Tychy, Bielsko-Biała, Skoczów, Zawiercie)
  • PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go marca 6 (obszar eksploatacyjny: Krosno, Rzeszów)

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci gazu ziemnego wysokometanowego Edison Next Poland sp. z o.o. zgodnie z art. 62c ust. 2. ustawy – Prawo energetyczne jest:

  • Edison Next Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 79A

Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSD Elektroenergetycznego – Edison Next Poland sp. z o.o.

Plany ograniczeń w poborze paliw i energii

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 15.12.2023 [PDF]

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła Edison Next Poland sp. z o.o. Podkarpacie 2024-2025 [PDF]

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła Edison Next Poland sp. z o.o. Podbeskidzie 2024-2025 [PDF]

 

Dokumenty / Dystrybucja

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Decyzja Prezesa URE o nadaniu Edison Next Poland sp. z o.o. statusu OSD elektroenergetycznego [PDF]

Decyzja Prezesa URE o nadaniu Edison Next Poland sp. z o.o statusu OSD Gazu Ziemnego [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Paliw Gazowych [PDF]

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej [PDF]

Karta aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 1/2019 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 2/2019 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 3/2019 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 4/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 4/2019 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Paliw Gazowych w. 2.1. [PDF]

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej w. 2.1. [PDF]

Karta aktualizacji nr 5/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 5/2020 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 6/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 6/2020 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 7/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 7/2021 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Paliw Gazowych w. 2.2. [PDF]

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej w. 2.2. [PDF]

Karta aktualizacji nr 8/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 8/2021 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 9/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 9/2022 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Karta aktualizacji nr 10/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 10/2023 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej w. 3.0. [PDF]

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej w. 3.0. [PDF]

Karta aktualizacji nr 11/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 11/2023 IRiESD elektroenergetycznej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej – tekst jednolity obowiązujący od 10 listopada 2023r. [PDF]

Karta aktualizacji nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej [PDF]

Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 1/2024 IRiESD gazowej [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej w. 3.1.– tekst jednolity obowiązujący od 1 czerwca 2024r.[PDF]

 

Generalna Umowa Dystrybucyjna (wzór) [PDF]

Umowa świadczenia usług dystrybucji Paliwa gazowego (wzór) [PDF]

Procedura obsługi Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD) [PDF]

Umowa świadczenia usług dystrybucji Energii elektrycznej (wzór) [PDF]

Umowa kompleksowa o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego (wzór)[PDF]

Wniosek o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej [PDF]

Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej gazowej [PDF]

Wniosek WCC o przyłączenie źródła do sieci ciepłowniczej [PDF]

Procedura zmiany sprzedawcy – paliwo gazowe [PDF]

Procedura zmiany sprzedawcy – energia elektryczna [PDF]

PZD – Zmiana sprzedawcy [PDF]

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – PZD [PDF]

Ogłoszenia i komunikaty

2024-04-26 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej [PDF]

2024-04-24 - Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za I kwartał 2024 [PDF]

2024-04-24- Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za I kwartał 2024 [PDF]

2024-03-29 – Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 rok [PDF]

2024-03-28 - Informacja Edison Next Poland o strukturze paliw i emisji ee 2023

2024-02-29 - Informacja zgodnie z art. 7b ust.5 Prawo Energetyczne - efektywny energetycznie system ciepłowniczy za 2023 rok

2024-01-22 - Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za IV kwartał 2023 [PDF]

2024-01-22 - Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2023 [PDF]

2023-10-30 - Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za III kwartał 2023 [PDF]

2023-10-30 - Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za III kwartał 2023 [PDF]

2023-10-02 – Komunikat w sprawie ponownego procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 11/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2023-09-25 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 11/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2023-07-19 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za II kwartał 2023 [PDF]

2023-07-19 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za II kwartał 2023 [PDF]

2023-04-12 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za I kwartał 2023 [PDF]

2023-04-12 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za I kwartał 2023 [PDF]

2023-03-31-Informacja o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej i sprzedanej przez FENICE Poland sp. z o.o. w 2022 roku [PDF]

2023-03-21 – Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022 rok [PDF]

2023-02-28 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej 3.0 [PDF]

2023-02-07 – Komunikat w sprawie ponownego procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 10/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2023-02-03 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 10/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2023-01-27 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2022 [PDF]

2023-01-27 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za IV kwartał 2022 [PDF]

2022-10-24 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za III kwartał 2022

2022-10-24 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za III kwartał 2022

2022-07-22 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za II kwartał 2022

2022-07-22 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za II kwartał 2022

2022-04-15 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za I kwartał 2022

2022-04-15 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za I kwartał 2022

2022-04-05 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 9/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2022-03-31-Informacja o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez FENICE Poland sp. z o.o. w 2021 roku

2022-03-30 – Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 rok

2022-01-17 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2021

2022-01-17 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2021

2021-10-14 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za III kwartał 2021

2021-10-14 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za III kwartał 2021

2021-09-13 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 8/2021 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2021-07-06 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za II kwartał 2021

2021-07-06 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za II kwartał 2021

2021-04-09 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Gazowej 2.2

2021-04-09 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za I kwartał 2021

2021-04-09 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za I kwartał 2021

2021-03-31 – Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020 rok

2021-03-12 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 7/2021 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2021-01-12 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2020

2021-01-12 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za IV kwartał 2020

2020-10-09 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za III kwartał 2020

2020-10-09 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za III kwartał 2020

2020-07-15 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za II kwartał 2020

2020-07-15 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za II kwartał 2020

2020-06-09 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 6/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2020-05-19 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 5/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2020-04-30 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Gazowej 2.1

2020-04-07 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za I kwartał 2020

2020-04-07 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za I kwartał 2020

2020-03-31 – Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 rok

2020-01-08 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za IV kwartał 2019

2020-01-08 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za IV kwartał 2019

2019-12-09 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 4/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2019-10-08 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za III kwartał 2019

2019-10-08 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za III kwartał 2019

2019-09-20 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 3/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej [PDF]

2019-07-12 – Informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł za II kwartał 2019

2019-07-12 – Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł za II kwartał 2019

2019-07-03 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2019-05-29 – Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej

2018 – INFORMACJA – wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej