Slide

Dekarbonizacja

z nami systematycznie
ograniczysz emisję
dwutlenku węgla

NASZ cel jest jasny:

Zmniejszyć ślad gazów cieplarnianych w zakładach naszych klientów. Zapewnić stabilną rzeczywistość ekonomiczną na nadchodzące lata oraz zabezpieczyć bezpieczne środowisko dla przyszłych pokoleń.

Świat przemysłu jest zobowiązany wprowadzić ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery aby dostosować swoją działalność do norm wprowadzonych poprzez zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej zwanych „Europejskim Zielonym Ładem” oraz pakietem „Gotowi na 55”, który stanowi zestaw wniosków ustawodawczych mających zmienić i uaktualnić unijne przepisy.

EUROPA NA DRODZE DO ZEROEMISYJNOŚCI

Do roku 2030 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55%

Do roku 2050 całkowita neutralność gospodarki dla klimatu

ZDEKARBONIZOWANY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

W Edison Next pomagamy przyspieszyć transformację energetyczną w stronę zdekarbonizowanego przemysłu.
Zaawansowane technologie połączone z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną są kluczem do osiągniecia pełnego przeobrażenia.

WPROWADZENIE w życie planu zeroemisyjności i dekarbonizacji wymaga globalnego partnera energetycznego jakim jest EDISON NEXT oraz EDF

Edison Next ma na celu pomóc swoim klientom w procesie dekarbonizacji poprzez wnikliwą analizę bieżącą sytuacji biznesu oraz strategii marketingowej.
Mając na celu neutralność klimatyczną wprowadzamy w strukturach klienta uszyte na miarę rozwiązania i technologię.

PROCES DEKARBONIZACJI REALIZUJEMY POPRZEZ:

KONSULTACJE

Wnikliwa analiza sytuacji energetycznej, cieplnej oraz emisyjnej przedsiębiorstwa. Opracowanie rozwiązań dostosowanych od unikalnego przypadku klienta.
Przygotowanie długoterminowego planu ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Rozmowy i zatwierdzenie projektów.

EFEKTYWNOŚĆ

Optymalizacja istniejącej infrastruktury energetycznej, cieplnej i produkcyjnej. Poszukiwanie oszczędności prowadzi do szybkich, krótkodystansowych zysków oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Długoterminowe efekty osiągamy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Aby odejść od gospodarki emisyjnej należy w odpowiednim momencie transformacji wdrożyć w zakładzie energię produkowaną z źródeł odnawialnych. Dostosujemy sposób przejścia z energii „konwencjonalnej” oraz paliw kopalnych na czystą energię i przedstawimy plan inwestycji np. w fotowoltaikę czy energię geotermalną.

GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

Model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów.
Tworzy on zamknięte pętle procesów, których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcji. Ma to również zastosowanie do energetyki, gdzie energia odpadowa jest wykorzystywana po raz kolejny w innym procesie.

WSPARCIE procesu dekarbonizacji kierowane jest do dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji i organizacji, które emitują gazy cieplarniane, lub dla jednostek, które troszczą się o środowisko.

wsparcie