Slide

Wspieramy Was
na drodze transformacji
energetycznej

Wysokie oszczędności,
wydajność i zrównoważony
rozwój

Slide

Energia elektryczna
dla Twojego
przedsiębiorstwa


Specjaliści dbają
o sprawność
instalacji

Slide

Nośniki Ekologiczne


Gospodarka
wodna w Twoim
zakładzie

Slide

Efektywność
Energetyczna


Pomagamy
zdobyć białe
certyfikaty

Slide

Dostarczamy ciepło
do Twoich zakładów


Chcesz
dowiedzieć się
więcej?

Slide

Dostarczamy
sprężone powietrze


Obsługujemy,
utrzymujemy
oraz inwestujemy

Slide

Audyty energetyczne


Pozwól nam
obniżyć Twoje
rachunki

previous arrow
next arrow

Szanowni klienci,
     Dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz  sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, gospodarstwom domowym zastosujemy obniżkę kwoty rachunku za energię w wysokości 125,34 zł.
Poniżej podajemy warunki, których spełnienie pozwala na skorzystanie z obniżki opłat za zużywaną energię. Aby uzyskać obniżkę, wystarczy spełnić tylko jeden z  nich. Czynności, o których mowa poniżej należy zrealizować najpóźniej do 31 października 2023 r.
Warunki pozwalające na zastosowanie obniżki rachunku za prąd w wysokości 125,34 zł, to:

1) Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych w Edison Next Poland (PESEL, nr telefonu, adres email).
2) Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Edison Next Poland
3) Wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energię w formie elektronicznej
4) Posiadanie statusu prosumenta energii odnawialnej
5) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. w porównaniu do
analogicznego okresu w roku 2022.
6) Złożenie oświadczenia w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Nasza Działalność

Usługi utrzymania ruchu sieci energetycznych oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

Usługi utrzymania ruchu sieci energetycznych oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

Wytwarzanie i dystrybucja ciepła, dystrybucja gazu ziemnego, sprężonego powietrza, chłodu technologicznego, wody, odbiór ścieków.

Odkup wyodrębnionych aktywów niezbędnych do prowadzenia dystrybucji mediów np. ciepłowni zakładowej.
Inwestycje w zakupiony majątek np. modernizacja sieci, fotowoltaika.

nasza-dzialalnosc-01

Efektywność energetyczna, oszczędności, sprawne, bezawaryjne sieci, ograniczenie kosztów operacyjnych.

nasza-dzialalnosc

Rozwiązania Energetyczne

Posiadamy zdywersyfikowaną ofertę
od dostaw mediów po usługi
dodatkowe

Zajmiemy się opieką nad siecią
w Twoim zakładzie, by działała efektywnie i bezawaryjnie

Obniżamy rachunki za energię

Gwarantujemy oszczędność energii

Prowadzimy projekty efektywności energetycznej

Produkuj Własną Energię!

wlasna-energia

Oferujemy farmy fotowoltaiczne w oparciu o najnowsze technologie paneli PV, inwerterów oraz telemechaniki, które gwarantują tanią energię oraz szybki zwrot inwestycji. Podczas montażu kierujemy się przede wszystkim najlepszą sztuką inżynieryjną, aby instalacja służyła Wam efektywnie i bezawaryjnie przez dekady.

W dobie drogiej energii, dobrze jest mieć swoją!

Sprawdź jak możesz zbudować swoją elektrownie PV