Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Dokumenty / Koncesje

Koncesje

KONCESJE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGETYCZNYCH

Zapraszając Państwa do współpracy z Edison Next Services Poland sp. z o.o. informujemy, że nasza firma posiada wymagane prawem koncesje energetyczne wydane przez Urząd Regulacji Energetyki, umożliwiające nam współpracę z obecnymi i przyszłymi Partnerami w zakresie działalności energetycznej.

Edison Next Services Poland Sp. z o.o.

Koncesja na wytwarzanie ciepła

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej