Slide

Strategia podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ


SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.