Edison Next Poland napędza transformację energetyczną Rzeszowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie i Edison Next Poland podpisały nową umowę o współpracy w zakresie dostawy energetycznie efektywnego ciepła dla mieszkańców miasta oraz finansowania rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki zacieśnieniu współpracy, Edison Next Poland zrealizuje plany inwestycji w ekologiczne źródła energii, co pozwoli miastu uczynić istotny krok w stronę neutralności klimatycznej.

 

Edison Next Poland – spółka zależna Edison Next, założona przez Edison S.p.A. w celu wsparcia przemysłu i sektora samorządowego w transformacji ekologicznej i dekarbonizacji – rozpoczęła swoją działalność w Rzeszowie w 2005 roku. Wówczas przejęła od WSK PZL Rzeszów (dzisiaj Pratt & Whitney Rzeszów) elektrociepłownię zasilającą w ciepło południową część miasta i tym samym została jednym z dwóch dostawców dla miejskiego systemu ciepłowniczego. Jak podkreśla prezes MPEC Rzeszów, Dariusz Kotowicz: „Zawarcie wieloletniej Umowy jest istotne dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła dla miasta Rzeszowa w długoterminowej perspektywie, z uwzględnieniem nowych wymagań dla efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, które nakładają przepisy prawa unijnego oraz prawa krajowego. Praca dwóch źródeł ciepła w tak dużym systemie ciepłowniczym jest niezbędna, aby zapewnić niezawodność i ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Rzeszowa”.

Nowo podpisana, długoterminowa umowa umożliwi partnerom realizację ambitnych celów związanych z redukcją emisyjności i rozwojem efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej w Rzeszowie. Edison Next Poland zobowiązał się zmodernizować swoje źródło ciepła, aby sprostać coraz bardziej proekologicznym wyzwaniom w zakresie eksploatacji elektrociepłowni. Zaawansowane technologicznie jednostki wytwórcze umożliwią całkowite odejście od węgla oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o niemal 70% do roku 2030.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że po intensywnych rozmowach udało nam się wypracować rozwiązanie, którego bezpośrednim beneficjentem będą mieszkańcy aglomeracji rzeszowskiej” – podsumowuje prezes Edison Next Poland, Roberto Caligaris. „Nasza spółka wykorzysta ekspercką wiedzę i doświadczenie zdobyte przy realizacji licznych projektów energetycznych w całej Europie. Polska inicjatywa wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju środowiska, którą kieruje się Grupa Edison” – dodaje. „Cel ten jest tożsamy z założeniami unijnego

programu Misja Miast na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, do którego Rzeszów został zakwalifikowany w 2022” – przypomina Dariusz Kotowicz.

Równolegle do zobowiązania do modernizacji elektrociepłowni, Edison Next Poland podjął się współfinansowania rozbudowy rzeszowskiej sieci ciepłowniczej. Nowi odbiorcy miejskiego ciepła będą zasilani z efektywnych energetycznie źródeł wytwórczych Edisona, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Warto wspomnieć, iż elektrociepłownia Edisona, znajdująca się na terenie kompleksu przemysłowego Pratt & Whitney Rzeszów, jest pierwszym źródłem dostarczającym ciepło dla miasta Rzeszowa nieprzerwanie od 1956 roku. Edison uruchomi nowe jednostki kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym i biomasą w 2026 roku. Zbiegnie się to w czasie z obchodami 70-lecia pierwszych dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Rzeszowie.

zdjecie-nr-1

zdjecie-nr-2