Szanowni klienci,

     Dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz  sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, gospodarstwom domowym zastosujemy obniżkę kwoty rachunku za energię w wysokości 125,34 zł.
Poniżej podajemy warunki, których spełnienie pozwala na skorzystanie z obniżki opłat za zużywaną energię.

Aby uzyskać obniżkę, wystarczy spełnić tylko jeden z  nich. Czynności, o których mowa poniżej należy zrealizować najpóźniej do 31 października 2023 r.

Warunki pozwalające na zastosowanie obniżki rachunku za prąd w wysokości 125,34 zł, to:

1) Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych w Edison Next Poland (PESEL, nr telefonu, adres email).
2) Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Edison Next Poland
3) Wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energię w formie elektronicznej
4) Posiadanie statusu prosumenta energii odnawialnej
5) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. w porównaniu do
analogicznego okresu w roku 2022.
6) Złożenie oświadczenia w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).