Licznik zdalnego odczytu

Art. 11t. ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 wraz z późniejszymi zmianami) umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej G1x i C1x, przyłączonemu do sieci Edison Next Poland Sp. z o.o. na wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu energii elektrycznej. Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym Edison Next Poland może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na wniosek odbiorców w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Wnioski należy składać na adres korespondencyjny Edison Next Poland za pośrednictwem poczty.
Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi dla:

  • 1-fazowy licznik zdalnego odczytu: 300,00 zł netto tj. 369,00 zł brutto
  • 3-fazowy licznik zdalnego odczytu: 360,00 zł netto tj. 442,80 zł brutto

Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.