Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Kodeksy sieciowe

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

Edison Next Poland sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączania do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej modułów wytwarzania typu D – przedział mocy maksymalnej 〈75 MW – ∞) dla napięcia w punkcie przyłączenia < 110 kV oraz wszystkich modułów wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie przyłączenia jest ≥ 110 kV.

Kodeks [PDF]

Pakiet informacyjny (NC RFG) [ZIP]

Przyłączanie odbioru (NC DC)

Kodeks [PDF]

Pakiet-informacyjny_Przylaczanie-odbioru-NC-DC

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

Edison Next Poland sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączania do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej systemów HVDC i modułów parku energii.

Kodeks [PDF]