Slide

Udostępniamy pełną dokumentację
dla Twojego komfortu

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Edison Next Poland sp. z o. o., ustalana jest przez na podstawie średniej ważonej ceny nabycia gazu w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.

 

Cena referencyjna gazu gr/kWh
Styczeń 2020 12,34
Luty 2020 12,89
Marzec 2020 10,76
Kwiecień 2020 10,73
Maj 2020 11,09
Czerwiec 2020 13,23
Lipiec 2020 12,69
Sierpień 2020 11,70
Wrzesień 2020 11,49
Październik 2020 11,60
Listopad 2020 10,98
Grudzień 2020 10,91
Styczeń 2021 10,97
Luty 2021 11,32
Marzec 2021 9,37
Kwiecień 2021 9,14
Maj 2021 9,07
Czerwiec 2021 9,20
Lipiec 2021 9,33
Sierpień 2021 9,38
Wrzesień 2021 9,68
Październik 2021 9,88
Listopad 2021 9,38
Grudzień 2021 9,26
Styczeń 2022 9,30
Luty 2022 9,40
Marzec 2022 30,24
Kwiecień 2022 30,13
Maj 2022 34,63
Czerwiec 2022 31,67
Lipiec 2022 30,86
Sierpień 2022 31,79
Wrzesień 2022 35,58
Październik 2022 41,19
Listopad 2022 38,40
Grudzień 2022 30,60
Styczeń 2023 31,67
Luty 2023 33,61
Marzec 2023 67,19
Kwiecień 2023 66,85
Maj 2023 64,46
Czerwiec 2023 43,01
Lipiec 2023 42,80
Sierpień 2023 41,55
Wrzesień 2023 31,02
Październik 2023 33,51
Listopad 2023 30,85
Grudzień 2023 30,95
Styczeń 2024 31,19
Luty 2024 31,23
Marzec 2024 24,33
Kwiecień 2024 23,93
Maj 2024 25,15
Czerwiec 2024 22,07

Archiwalne dane:

Archiwum – Cena Referencyjna Gazu (CRG) 2019 rok [PDF]

Archiwum – Cena Referencyjna Gazu (CRG) 2018 rok [PDF]

Archiwum – Cena Referencyjna Gazu (CRG) 2017 rok [PDF]